Duurzaamheid

Regelmatig wordt heel terecht de vraag “wat betekent duurzaamheid?” gesteld.

Het is inderdaad een containerbegrip waar veel misbruik van gemaakt wordt. Toch kies ik voor dit woord omdat het de volledige lading dekt. Daarom verduidelijk ik nog graag even wat duurzaamheid voor mij is.

Voor mij wil duurzaamheid zeggen dat op alle vlakken rekening wordt gehouden met mens, dier en planeet. Dat er een zo laag mogelijk impact is.

Concreet wil dat zeggen dat:

  • iedereen die meewerkt aan het eindproduct een eerlijke loon krijgt
  • er eerlijk gehandeld wordt niemand hoeft te lijden, mens, dier noch planeet
  • er geen schade toegebracht wordt er nagedacht is over de impact van bepaalde keuzes
  • dat er transparant gecommuniceerd wordt

Perfectie bestaat niet, maar zolang we streven naar een zo eerlijk en verantwoord mogelijk proces, open communiceren over de schakels die (momenteel) nog ontbreken en we vanuit een pure intentie handelen, komt het denk ik wel goed.

De merken die je bij mAke vindt, voldoen dus ook aan mijn vorm van duurzaamheid en dragen hun steentje bij aan een mooiere wereld.

Klik hier en lees meer over mAke